info contact
Cautare in site

Cautare
Contact mail
email

titlu

continut

Trimite mail
facebook share
twitter share
linkedin share
Google+ share
email to


Comuna Pietroşiţa este situatăîn partea de nord a judeţului Dâmboviţa, de-a lungul drumului naţional DN71, lao distanţă de 34 km de Târgovişte, la 30 km. de Sinaia și 71 km. de Ploiești. Face partedin bazinul Văii Ialomiţei, care este cuprins între 44055 şi 45028 latitudine nordică şi 25015şi 25038 longitudine estică.

Acest sector este poziţionat şi localizat în spaţiul Subcarpaţilor Ialomiţei, care fac parte din Subacarpaţii Curburii, unitate geografică extinsă la periferia carpaţilor, între Valea Trotuşului şi Valea Dâmboviţei.

Subcarpaţii Ialomiţei reprezintă un sector complex şi larg apărând ca o treaptă de interfaţă cu altitudini cuprinse între 350m-390m, situaţi între Carpaţi şi Câmpia  Română.

Depresiunea Runcu-Talea nu este un culoar continuu, ci o succesiune de mici bazine aliniate la poalele munţilor, ei incluzând şi Depresiunea Pietroşiţa-Moroeni, situată la confluenţa Ialomiţei cu Ialomicioara de Est.

Comuna Pietroşiţa se înscrie ca o unitate naturală cu trăsături fizico-geografice distincte. Ocupă o poziţie sud-estică în cadrul ţării, iar orientarea generală este de la est la vest.

Dinpunct de vedere morfologic, cea mai mare parte a teritoriului  comunei Pietroşiţa este situat în Subcarpaţiide curbura - interni, Subcarpaţii Prahovei (Ialomiţei) în apropierea limitei cumunţii Bucegi.