info contact
Cautare in site

Cautare
Contact mail
email

titlu

continut

Trimite mail
facebook share
twitter share
linkedin share
Google+ share
email to

Aici puteţi afla ce acte vă sunt  necesare pentru:

-acordarea ajutorului social

-alocatia familiala complementara si alocatia de sustinerefamiliala monoparentala

-indemnizatie pentru cresterea copilului pana la varsta de 2/7 ani/stimulant insertie 3 ani

-certificat de deces

-eliberare livret de familie la cerere

-eliberare duplicate dupa certificate de nastere, casatorie, deces

Acte necesare pentru ajutorul social

-      Buletin de identitate, carte de identitate

-      Certificate de nastere pentru toti membrii familiei, in originalsi copie;

-      Certificat de casatorie, in original si copie; in caz de divortaduce sentinta definitiva de divort si sentinta de incredintare a minorilor;

-      Adeverinta de la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei demunca pentru persoanele apte de munca care au implinit varsta de16 ani si nuurmeaza nici o forma de invatamant, nu lucreaza si nu au indeplinit conditiilelegale de pensionare;

-      Adeverinta de la scoala, pentru copii, 

-      Cupoane de alocatie pentru minori,extras de cont

-      Adeverinta de teren agricol (de la Primaria Valea Lunga)

-      Alte acte de caz la caz (certificat de incadrare in grad dehandicap sau invaliditate; hotarare de incredintare sau plasament familial aminorului, etc.)

-      Dosar cu sina

In cazul persoanelor care nu au domiciliul in comuna Valea Lunga,trebuie prezentata o adeverinta de la primaria de domiciliu din care sa reiasa faptulca  persoana respectiva nu beneficiaza deajutor social.

Alocatia familiala complementara si alocatia desustinere familiala monoparentala

Conform O.U.G. 105/2003 ACTE NECESARE:

-      dosar cu sina;

-      livret de familie actualizat;

-      actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei;

-      carte de identitate, buletin de identitate;

-      certificatele de nastere ale copiilor;

-      certificatul de casatorie, hotarare de divort, act de deces;

-      hotarare de incuviintate a adoptiei, incredintare, plasamentfamilial;

-      hotararea privind instituirea tutelei;

-      hotarare de stabilire a pensiei alimentare pentru copii minoriactualizata;

-      adeverinta eliberata de AJOFM la ( 3 luni);

-      adeverinta de elev cu specificatia de bursa ( la 3 luni );

-      talon de orice tip de pensie

-      talon de somaj;

-      talon de orice tip de indemnizatie;

-      adeverinta de salariu  dinluna anterioara depunerii dosarului (venituri nete realizate)

-      talon de alocatie de stat pentru copii;

-      adeverinta de teren agricol(Primaria Valea Lunga)

-      certificat de invaliditate / persoana cu handicap;

INDEMNIZATIE PENTRU CRESTEREA COPILULUI PANA LAVARSTA DE 2/3 ANI Acte necesare:

-      Cererea si declaratia pe propria raspundere va fi insotita deurmatoarele acte:

-      copie dupa actul de identitate al solicitantului si ale sot/ie;

-      copie dupa certificatul de nastere al copilului pentru care sesolicita concediul;

-      copie certificatele de nastere ale celorlalti copii, dupa caz;

-      copie certificat de casatorie, dupa caz; adeverinta tip eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, 

-      adeverinta stagiu cotizare prevazuta la art. 1 din OUG nr.148/2005

-      adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitatesau, dupa caz, alte dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate;

-       copie decizia de suspendarea contractului de munca; 

-      dosar cu sina

-      cerere suspendare Contract de Munca

Toate documentele prezentate mai sus trebuie prezentate si inoriginal.

ACTE NECESARE ELIBERARE CERTIFICAT DECES

-      certificat medical constator al decesului;

-      buletin identitate persoana decedata;

-      certificat de nastere persoana decedata;

-      buletin identitate declarant; DE RETINUT :

Inregistrarea deceselor care au o cauza violenta se face in termende 48 ore numai cu avizul Procuraturii.

In cazul in care decesul nu a fost declarat in termen , intocmireaactului de deces se face numai cu aprobarea Parchetului.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERARE LIVRET DE FAMILIELA CERERE

-      cerere tip;

-      buletine de identitate sot si sotie;

-      certificat de casatorie;

-      certificate de nastere ale copiilor

ACTE NECESARE ELIBERARE DUPLICAT CERTIFICATNASTERE / CASATORIE / DECES

In caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de starecivila , persoanelor indreptatite li se pot elibera noi certificate, pe baza decerere. Acte necesare:      - cerere tip (se va pune ladispozitie la sediul Primariei);      - buletin identitate/carte deidentitate/adeverinta provizorie de identitate;     - taxa timbru 2 lei (se va achita la sediul Primariei, compartiment taxesi impozite)

Certificatul de casatorie se elibereaza unuia din soti, sau lacerere ambilor soti.

Certificatul de deces se elibereaza membrilor familiei sau altorpersoane indreptatite.

Certificatele de starecivila se pot elibera si altor persoane imputernicite prin procura   aici